Głównej zawartości

W piątek 25 listopada br. odbyły się Rejonowe Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań. Honorowi Dawcy Krwi zasługują bowiem na miano współczesnych bohaterów.

Bezinteresownie oddają cząstkę siebie nieznanym ludziom i promują ideę honorowego krwiodawstwa.

Podczas obchodów wręczono odznaki honorowe - Polskiego Czerwonego Krzyża dla zasłużonych honorowych dawców krwi oraz podziękowania dla tych, którzy honorowe krwiodawstwo wspierają. Swoje podziękowania wręczyli przedstawiciele Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie oraz Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Starosta Stargardzki wręczył podziękowania kadrze pedagogicznej oraz członkom Rejonowej Rady HDK PCK za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie w 2016 r. otwartych akcji poboru krwi pn. „Młoda Krew Ratuje Życie” w szkołach ponadgimanzjalnych z terenu powiatu stargardzkiego.

Obchody uświetnił występ młodych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie.

FOTO: T. Surma