Głównej zawartości

Młodzież z klas „mundurowych” w II Liceum Ogólnokształcącym wzięła udział w kolejnym spotkaniu promującym poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych RP. Tym razem, 8 grudnia, uczniowie spotkali się z przedstawicielami 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów.

Pierwsze z cyklicznych spotkań zainicjowanych przez Stowarzyszenie Strzeleckie „Batalion” ze Stargardu odbyło się  w październiku. Prelegentami byli wówczas piloci z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina.

8 grudnia zaprezentowano sprzęt saperów. A o tym, jak wygląda ich praca, opowiedzieli wojskowi z 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów, w tym jego dowódca, ppłk Sławomir Szwemin.

Stowarzyszenie planuje kolejne spotkania z młodzieżą z klas o kierunku bezpieczeństwo publiczne, m.in. z udziałem przedstawicieli marynarki wojennej i wojsk specjalnych. W ten sposób „Batalion” chce przybliżyć uczniom pracę Wojska Polskiego.

Fot. Tadeusz Surma