Głównej zawartości

W dniu wczorajszym odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu Stargardzkiego. Radni uchwalili budżet na rok 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta Stargardzki złożyli Radnym życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

XXII obrady Rady Powiatu rozpoczęły się od wręczenia Iwonie Wiśniewskiej - Wicestaroście, Brązowego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenie wręczone zostało przez Stanisława Kopcia - Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RP, któremu towarzyszył st. bryg. Wojciech Siergiej - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Następnie odbyła się dyskusja na temat działalności strzelnicy w Bielkowie. Na miejscu licznie zebrali się zarówno przedstawiciele prowadzącego strzelnicę Klubu Strzeleckiego „Legion”,  jak i grupa mieszkańców Jęczydołu.

Podczas przerwy w obradach, można było obejrzeć w holu Starostwa Powiatowego dwie wystawy: Przegląd Fotograficzny Akcji pn. „Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku w latach 2011 – 2015” oraz szopkę stargardzką wykonaną przez dzieci z Pracowni Ceramiki i Rzeźby MDK, pod kierunkiem Teresy Babińskiej i dzieci z Pracowni Rękodzieła Artystycznego, pod kierunkiem Jolanty Brejdak.

Jednakże najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu Powiatu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028.

Na koniec sesji, Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Ciach oraz Starosta Stargardzki -  Ireneusz Rogowski złożyli wszystkim życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Zaprosili na świąteczny poczęstunek, w którym uczestniczyli również wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu stargardzkiego.

Foto: T. Surma i Wydział Promocji