Głównej zawartości

Szpitalny Oddział Ratunkowy w stargardzkim szpitalu wprowadził rozwiązanie, które ma usprawnić przyjmowanie pacjentów. To tzw. system triage, czyli podział pacjentów ze względu na stan ich zdrowia. Teraz każdy, kto zgłosi się na oddział otrzyma opaskę w jednym z trzech kolorów: czerwonym, żółtym lub zielonym.

Dyrekcja zdecydowała o wprowadzeniu systemu, który sprawdził się już w wielu szpitalach w Polsce. Dzięki opaskom, pacjenci będą wiedzieli, w jakiej kolejności zostaną przyjęci. System zakłada nadanie chorym i poszkodowanym określonego priorytetu poprzez przyznanie odpowiedniego koloru.

Czerwony kolor przypisany zostanie pacjentom z poważnym zagrożeniem zdrowia i życia. Te osoby, pomoc medyczną otrzymają w pierwszej kolejności, w trybie pilnym.

Opaski z żółtym kolorem otrzymają osoby, które będą przyjmowane w drugiej kolejności – stan ich zdrowia wymaga interwencji medycznej, jednak opóźnienie w jej wdrożeniu nie zagraża ich życiu.

Opaski koloru zielonego będą wręczane pacjentom z najmniejszymi obrażeniami i schorzeniami, niezagrażającymi bezpośrednio życiu, którym będą udzielane świadczenia w dalszej kolejności.

Kwalifikacją priorytetów przyjęcia pacjentów oraz monitorowaniem ich stanu zdrowia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym będzie zajmować się doświadczony ratownik medyczny.

Jednocześnie należy wskazać, że pacjenci oznaczeni kolorem zielonym mogą również uzyskać podobne świadczenia jak na SOR w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (NiŚPL) oraz poradniach specjalistycznych (AOS).