Głównej zawartości

W poniedziałek, między Powiatem Stargardzkim a Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie, zawarte zostało porozumienie w sprawie realizacji programu aktywizacji zawodowej w 2017 roku. To kontynuacja działań z poprzednich lat, mających na celu wsparcie bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Centrum, współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy, obejmuje programem tych, którzy mają trudności w samodzielnym powrocie do aktywności zawodowej. To osoby długotrwale bezrobotne, osoby, które wyszły z więzienia, są po kuracji odwykowej, a także bezdomni objęci programem wychodzenia z bezdomności. W ramach Centrum funkcjonują sekcje, w których bezrobotni podejmują pracę i otrzymują za nią wynagrodzenie.

Działania te mają na celu walkę z wykluczeniem społecznym, na które osoby objęte programem są szczególnie narażone. Podejmując pracę, integrują się z mieszkańcami, na nowo uczą się samodyscypliny i stają się niezależne finansowo.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Wicestarosta Iwona Wiśniewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Patrycja Gross oraz Kierowniczka Centrum Integracji Społecznej Agnieszka Hołubowska.