Głównej zawartości

W zawiązku z decyzją Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o rozszerzeniu kontraktów terytorialnych o istotne dla regionów inwestycje z dziedziny kultury, w celu nadania im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury.

Szczegóły na: bip.rbip.wzp.pl