Głównej zawartości

Na wyposażeniu stargardzkich funkcjonariuszy, którzy służbę pełnią głównie na terenie gminy Kobylanka, pojawił się nowy sprzęt. Alkometr, lornetka oraz latarki, mające ułatwić pracę funkcjonariuszom, zostały sfinansowane przez Gminę Kobylanka.

Wójt Mirosław Przysiwek przekazał sprzęt Komendantowi Powiatowemu Policji w Stargardzie mł. insp. Robertowi Nowakowi 18 stycznia. W spotkaniu, które zrodziło nowe pomysły na wzajemną współpracę, udział wzięli również: odpowiedzialny za Wydział Prewencji p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie kom. Artur Grenda, funkcjonariusze z III Rewiru Dzielnicowych oraz radni gminy.

Przekazane urządzenia pozwolą eliminować z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców, kontrolować bezpieczeństwo na potężnym akwenie, jakim jest Miedwie, jak również efektywnie prowadzić działania w porze nocnej.