Głównej zawartości

25 stycznia w holu Starostwa Powiatowego w Stargardzie odbyło się podsumowanie jubileuszowego X Powiatowego Konkursu na Komiks oraz wernisaż prac. Organizatorami konkursu był PODN w Stargardzie, a honorowy patronat nad nim objął Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski. Komiksy zgłosiło 46 uczniów z powiatu stargardzkiego.

Głównym założeniem dziesiątej edycji konkursu było stworzenie komiksu autorskiego opartego na własnym pomyśle literackim i artystycznym. Uczestnicy konkursu  mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w szerszym niż dotąd pojęciu.

Podczas oceny prac konkursowych jurorzy kierowali się oceną oryginalności pomysłu i wkładu pracy oraz dyscypliną wymagań komiksowych w ich tworzeniu. Oceniając oryginalność, brali pod uwagę: scenariusz, rysunki, kompozycję kadrów i całej planszy oraz liternictwo. Istotnym warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu była poprawność językowa tekstów zastosowanych w komiksie.

Tegoroczny poziom nadesłanych prac okazał się wysoki. Młodzi twórcy zastosowali różne techniki plastyczne, od czystego w formie rysunku do rozbudowanej formy malarskiej. Wykazali się zarówno bogatą wyobraźnią, jak i trafnym doborem środków wyrazu plastycznego. Pojawiły się prace zawierające, w warstwie plastycznej, cechy znanego klasycznego komiksu.

Ze względu na różnorodność tematyczną tegorocznej edycji konkursowej, jury postanowiło ujednolicić swoją ocenę i nagrodzić, wybrane prace, nie klasyfikując według poszczególnych miejsc.

Konkurs po raz siódmy został wzbogacony o warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów na temat sposobu wizualizacji wybranych tekstów w komiksie. Warsztaty pod hasłem: „To i owo o komiksie” przeprowadził prof. Andrzej Tomczak w Muzeum Archeologiczno–Historycznym w Stargardzie. Warsztatom towarzyszyła wystawa „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, prezentująca prace Janusza Christa, znakomitego twórcy komiksu.

Istotne znaczenie w kreacji artystyczno-literackiej uczestników konkursu mieli opiekunowie, którzy coraz częściej akceptują bądź zachęcają do tworzenia komiksów w oparciu o najnowocześniejsze środki wyrazu plastycznego.

Po wnikliwej ocenie nadesłanych komiksów Jury postanowiło przyznać nagrody:

W kategorii szkół podstawowych: 
•    Pawłowi Stefaniakowi  (Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie, kl. VI) za komiks „Nasz Gryffi”,
•    Alicji Bekiesz (Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie,  kl. VI) za komiks „Zakochany Ryjek”,
•    Agnieszce Ossolińskiej (ZPO w Chociwlu, Szkoła Podstawowa, kl. VI) za komiks „Magia snu”,
•    Amelii Niżałowskiej (ZPO w Chociwlu, Szkoła Podstawowa, kl. V) za komiks  „Królewna Śnieżka”,
•    Adrianowi Skurze  (ZPO w Chociwlu, Szkoła Podstawowa, kl. VI) za komiks „Zemsta Juliana”.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

•    Jakubowi Baranowi  (Gimnazjum nr 3 w Stargardzie, klasa III) za komiks  „Mały wielki chromosom”,
•    Dominice Owczarek (Gimnazjum nr 3 w Stargardzie, klasa III)  za komiks „Robinson Crusoe” Daniela Defoe,
•    Zuzannie Jaśkiewicz (Gimnazjum nr 3 w Stargardzie, klasa III)  za komiks „Skrawki”,
•    Darii Gliwie (Gimnazjum nr 3 w Stargardzie, klasa III) za komiks „Owocne banany”,
•    Mateuszowi  Wróblewskiemu (Gimnazjum Integracyjne w Stargardzie, klasa I) za komiks „Kryształ barw”.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

•    Damianowi Taborowi (ZS nr 1 w Stargardzie, klasa II) za komiks „Historia szczęśliwej miłości”,
•    Gabrieli Bobrowskiej (I LO w Stargardzie, klasa III)  za komiks „Bajka na dobranoc”,
•    Klaudii Skrobek  (ZS nr 2 w Stargardzie, klasa III) za komiks „Moc wyobraźni”.

Nowością w tej edycji konkursu jest przyznanie Nagrody Grand Prix  Dominice Borowskiej  (I LO w Stargardzie, klasa I) za komiks „Karolina”. Praca spełnia warunek regulaminowy, czyli dowolny, własny, wymyślony przez siebie temat. Autorka zastosowała oryginalną technikę plastyczną, która pozwoliła wyrazić treść zawartą w komiksie, technikę opartą na oszczędnym operowaniu kolorem (nie boi się używać czarnego koloru na czarnym tle). Jury doceniło także przesłanie wynikające z podjętego tematu, którym jest odwieczny problem kryzysu twórczego artysty.

Dyplomy, nagrody, podziękowania uczestnikom konkursu i nauczycielom wręczyli: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski i Jadwiga Roszak - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, PODN oraz Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kobylance otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. W organizacji wystawy pokonkursowej i podsumowania konkursu pomagali uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie. Podsumowanie konkursu było okazją do wymiany wiedzy literackiej i doświadczeń plastycznych między uczniami i nauczycielami z różnych szkół.

Koordynator konkursu: Irena Zalewska

Fot. Tadeusz Surma