Głównej zawartości

Do piątku każdy zainteresowany może uzyskać bezpłatną poradę prawną w ramach 16. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psychologowie, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W tym roku porad prawnych na terenie powiatu stargardzkiego policjanci udzielać będą wspólnie z kurator sądową Mariolą Ładą-Siwiec zgodnie z poniższym harmonogramem:
poniedziałek 15.00 – 17.00 – Sąd Rejonowy w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego,
wtorek 12.00 – 14.00 – Sąd Rejonowy w Stargardzie, Zamiejscowy Wydział Karny w Pyrzycach,
środa 12.00 – 15.00 – Sąd Rejonowy w Stargardzie, ul. Płatnerzy,
czwartek 13.00 – 16.00 – Sąd Rejonowy w Stargardzie, ul. Bogusława,
piątek 12.00 – 15.00 – Sąd Rejonowy w Stargardzie, ul. Bogusława.

Ponadto, informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych, zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych i stronach internetowych prokuratur regionalnych i okręgowych. Uwaga głównie poświęcona będzie zagadnieniom związanym z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

podkom. Łukasz Famulski / Prokuratura Krajowa