Głównej zawartości

30 marca w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie odbył się konkurs geograficzny, sprawdzający znajomość obiektów na mapie świata. Gimnazjaliści z powiatu stargardzkiego, którzy wzięli w nim udział, wykazali się dużą wiedzą. Nagrody dla uczestników ufundował Powiat Stargardzki oraz ZS nr 1.

Poziom konkursu był wyrównany, o czym świadczą niewielkie różnice punktowe pomiędzy uczestnikami.

Pierwsze miejsce zdobył uczeń Gimnazjum nr 3 w Stargardzie, Grzegorz Michalik (opiekun – mgr Ewa Ziębińska). Drugie miejsce – Szymon Bednarski z Gimnazjum nr 1 w Stargardzie (opiekun – mgr Alina Górska), a trzecie – Daria Gliwa, uczennica Gimnazjum nr 3 w Stargardzie  (opiekun – mgr Ewa Ziębińska).

Wyróżnienia uzyskali: Aleksandra Bardzińska z Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu  (opiekun – mgr Wiesława Bardzińska), Konrad Niewiadomski z Gimnazjum nr 1 w Stargardzie (opiekun – mgr Alina Górska) i Hubert Poziemski z Gimnazjum nr 4 w Stargardzie (opiekun – mgr Urszula Gurgacz)

Organizatorami konkursu były nauczycielki geografii Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie: mgr Agnieszka Bednarska oraz mgr Anna Górska.