Głównej zawartości

Fundacja „Z nami bezpieczniej” zainaugurowała program „Stargard w rytmie Twojego Serca”, którego celem jest stworzenie sieci defibrylatorów AED w Stargardzie. W planach jest również cykl szkoleń wdrażających program i propagujących wiedzę na temat pierwszej pomocy.

Projekt będzie realizowany pod patronatem Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej oraz Prezydenta Miasta Rafała Zająca.

Spotkanie inaugurujące program odbyło się 9 maja w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. Założenia programu przedstawiła pani Renata Bułak – ratownik medyczny, koordynatorka budowy sieci i umieszczania defibrylatorów w przestrzeni publicznej. Część urządzeń fundacja zamierza kupić ze środków Budżetu Obywatelskiego.