Głównej zawartości

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie zaprasza do udziału w  projekcie pn.: „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej (szkolenia, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych usług, które umożliwiają uzyskanie i/lub uzupełnienie kwalifikacji – doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe, usługi e-learningowe). Szczegóły projektu dostępne są na stronie www.zarr.com.pl