Głównej zawartości

Nowy rok szkolny ruszył pełną parą. Łącznie 1 września 2017 roku 1038 uczniów rozpoczęło naukę w 41 oddziałach klas pierwszych i 2 oddziałach klasy siódmej szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Stargardzki.

Największa liczba uczniów wybrała naukę w 4-letnich technikach  zawodowych - 503 uczniów, licea ogólnokształcące wybrało 354 uczniów, natomiast Zasadnicze Szkoły Zawodowe/Szkoły Branżowe I Stopnia - 134 uczniów. Spośród liceów ogólnokształcących największym  zainteresowaniem cieszył się profil medyczny w ILO, na który przyjęto 64 uczniów do dwóch klas, klasy o pozostałych profilach liczą od 23 do 30 uczniów. Wśród techników zawodowych uczniowie najchętniej wybierali zawód technik-informatyk- 63 uczniów, a w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia najwięcej uczniów udało się do klasy wielozawodowej. Nie było natomiast chętnych do nauki w klasie o profilu sprzedawca/krawiec.