Głównej zawartości

Zarząd Powiatu Stargardzkiego stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Wobec powyższego zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie z terenu powiatu stargardzkiego do uczestnictwa w konsultacjach, które przeprowadzone zostaną w okresie 20.10.- 08.11.2017r. Szczegóły dotyczące terminu i form konsultacji w załączeniu.