Głównej zawartości

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie został wyróżniony i dołączył do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools.

„Szkoły w Chmurze Microsoft” to placówki, w których technologia jest obecna zarówno w procesie edukacyjnym jak i zarządzaniu organizacją. Szkoły dostosowujące się do dynamicznych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. To takie, w których nauczyciele są gotowi stale podnosić swoje kompetencje wykorzystując najnowsze rozwiązania w procesie zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności.

38 polskich szkół już stało się modelowymi placówkami bazując na technologii Microsoft. Kształcąc uczniów z wykorzystaniem nowych metod nauczania. Pokazując jak mądrze i aktywnie używać technologii informacyjnych na każdym etapie edukacji. Ważnym elementem jest także zbudowanie efektywnej i szybkiej komunikacji pomiędzy kadrą, uczniami i rodzicami. Sednem działania „Szkoły w Chmurze Microsoft” jest kompleksowe przygotowanie uczniów do osiągania sukcesów na polu edukacyjnym i zawodowym po opuszczeniu szkoły.

Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Ponadto, „Szkoła w Chmurze” to szereg korzyści, takich jak dostęp do globalnej bazy szkoleń i materiałów dla nauczycieli, uczestnictwo w światowych programach Microsoft Innovative Expert Educator (globalna sieć innowacyjnych pedagogów) i Showcase School (globalna sieć innowacyjnych szkół).