Głównej zawartości

Zintegrowany System Kwalifikacji to temat poniedziałkowej konferencji w SCK w Stargardzie. Wszystkich przybyłych na konferencję powitała Pani Iwona Wiśniewska Starosta Stargardzki. We wtorek 28 listopada w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie odbyły się warsztaty dotyczące opisu kwalifikacji rynkowych.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie 15 stycznia 2016 r. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. W Polsce kwalifikacje nadawane są poprzez systemy oświaty i szkolnictwo wyższe, ale także stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Niektóre z kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego odpowiadają wysokim standardom jakości, ale nie wszystkie.

Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. Polacy pracujący w innych krajach często są zatrudniani poniżej swojej wiedzy i umiejętności. Powodem jest to, że poza granicami naszego kraju nie wiadomo, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisano kwalifikacji. Możliwość sprawdzenia poziomu kwalifikacji powinna sprawić np. to, że Polak pracujący w Irlandii będzie zarabiał tyle samo co Irlandczyk z takimi samymi kompetencjami i kwalifikacjami.

Konferencja skierowana była do pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych, rzemiosła, dyrektorów szkół, nauczycieli i doradców zawodowych. Poza korzyściami jakie płyną z ZSK uczestnicy dowiadywali się jak go włączyć. Przedstawiciele instytucji z regionu opowiadali jakie są możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i jak zarządzanie kwalifikacjami wpływa na rozwój regionalny. Przemawiali między innymi przedstawiciele Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Cargotec Poland Sp. z o.o., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. O ofercie szkół zawodowych w naszym województwie mówił przedstawiciel centrów kształcenia pan Tomasz  Korytkowski – Dyrektor ZS Nr 1 w Stargardzie.