Głównej zawartości

Na XXX sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, w dniu 28 grudnia 2017 r. Burmistrz oraz Rada Miejska wręczyła Pani Annie Czaboryk z miejscowości Bobrowniki akt nadania tytułu „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel”. Tytuł ten przyznano pierwszy raz w historii gminy.

W każdym z lokalnych społeczeństw znajdują się osoby, które bezinteresownie pracują na rzecz dobra ogółu. Najczęściej odbywa się to kosztem prywatnego czasu tych osób. Tym bardziej należy takich ludzi doceniać i dziękować za ich wkład oraz poświęcenie. Właśnie w tym celu powstało wyróżnienie nadania tytułu „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel”. Wniosek o nadanie tytułu Pani Annie złożyli Pan Paweł Sosna i Pan Andrzej Puławski.

Pani Anna była osadnikiem na tzw. ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej. Do Bobrownik przyjechała w 1947 r. Oprócz rodziny i rolnictwa, zajmowała się pracą społeczną. Przez 22 lata była Radną Rady Miejskiej, przez 20 lat ławnikiem sądowym oraz 5 kadencji (20 lat) sołtysem miejscowości Bobrowniki. Ponadto aktywnie działała w pracach Koła Gospodyń Wiejskich. W 1993 r. Pani Anna została doceniona za pracę społeczną i wyróżniona poprzez odznaczenie Orderem Serca Matki Wsi.

Tak ogromnym dorobkiem w pracy społecznej może pochwalić się mało kto stąd przyznano tytuł właśnie Pani Annie. Warto wspomnieć o tym, że praca Pani Czaboryk nie jest jedynie wkładem dla lokalnej społeczności, ale także fundamentem dla budowania polskiej tożsamości na Pomorzu Zachodnim, tak bardzo potrzebnej po II wojnie światowej.