Głównej zawartości

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w fromie elektronicznej za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej od 15 marca 2018 r. na stronie: www.arimr.gov.pl

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast „Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018” złożyć „Oświadczenie” potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy za zalesianie (PROW 2007-2013)
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020)

Terminy:
- od 15 lutego do 15 marca 2018 roku – możliwość złożenia Oświadczenia,
- od 15 marca do 15 maja 2018 roku rozpoczęcie kampanii przyjmowania wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

eWniosekPlus to:
- możliwość deklarowania poszczególnych upraw,
- pomocne wskazówki,
- minimum formalności,
- szansa na wcześniejszą wypłatę płatności.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia:
- punkty informacyjne w Biurach Powiatowych ZOR ARiMR ( w Powiecie Stargardzkim przy ul. Bogusława IV 10, 73-110 Stargard, tel. 91 577 18 45),
- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,
- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84

Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR zaprasza wszystkich zainteresowanych pomocą rolników przy wypełnianiu wniosków w aplikacji eWniosekPlus na szkolenia, które odbywać się będą od 19 lutego na terenie woj. Zachodniopomorskiego we wcześniej ustalonych terminach.

Adres strony Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/zachodniopomorski-or16.html