Głównej zawartości

Dziś w Starostwie podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania”.

Jest to duża inwestycja w ramach infrastruktury drogowej, która ma zwiększyć płynność ruchu, ułatwić dojazd dla osób wyjeżdżających z miejscowości Grzędzice oraz Lipnik, zwiększyć bezpieczeństwo ruchu w tym obszarze.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreślał, iż bardzo cieszy się, że do podpisania tej umowy mogło dojść, ponieważ finansowanie w tej perspektywie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc z funduszy unijnych dróg powiatowych jest bardzo trudne. Pierwotnie Unia Europejska zakładała, że jedynie drogi krajowe i regionalne  będą mogły być finansowane z funduszy unijnych. Udało się przekonać, że potrzeby w naszym kraju w zakresie dróg powiatowych są gigantyczne, dlatego też udało się część środków wynegocjować z komisją europejską dla dróg powiatowych. Marszałek  życzył władzom powiatu znalezienia dobrego wykonawcy, który wykona należycie i bez przeszkód powierzone zadanie.

Zadanie realizowane będzie w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przebudowany zostanie odcinek o długości 900 metrów. Kwota inwestycji wyniesie niecałe 8,4 mln zł. Po przebudowie droga składać się będzie z pasów o szerokości 3,5 metra, po dwa pasy w jednym kierunku.

W czasie remontu na okres 30 dni zostanie zamknięty  ruch na remontowanym odcinku. Ruch odbywać się będzie w tym okresie za pomocą węzła centrum-wschód. Konieczność zamknięcia ruchu wynika z faktu, iż na długości 160 metrów niezbędna jest wymiana 10 tyś m3 gruntu na grunty nośne. Pozostały przebieg prac będzie przebiegał przy zachowaniu ruchu. Na remontowanym odcinku wykonana zostanie również nowa ścieżka rowerowa o szerokości 4 metrów oraz dwie nowe zatoki autobusowe. Dotychczasowe skrzyżowanie zostanie zastąpione rondem.


Fot. T. Surma