Głównej zawartości

W dniu 22 marca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie odbył się konkurs geograficzny dotyczący znajomości obiektów na mapie świata. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z powiatu stargardzkiego. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością obiektów na mapie świata. Poziom konkursu był bardzo wyrównany,  o czym świadczą niewielkie różnice punktowe pomiędzy uczestnikami.

I miejsce – uczeń  Szkoły Podstawowej nr 11 (Gimnazjum nr 4) w Stargardzie Paweł Boczkowski 
                    (opiekun: mgr Agnieszka Pałczyńska)
II miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 (Gimnazjum nr 1 ) w Stargardzie Szymon Bednarski
                   (opiekun: mgr Alina Górska)
III miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Suchaniu  Michał Bortka
                     (opiekun: mgr Wiesława Bardzińska)

Wyróżnienia uzyskali:
•    Miłosz Chojnacki ze Szkoły Podstawowej  nr 10 w Stargardzie  (opiekun: mgr Ewa Ziębińska)
•    Zuzanna Cierocka ze Szkoły Podstawowej  w Reptowie (opiekun: mgr Dorota Śledziowska)

Organizatorami konkursu były nauczycielki geografii Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie-mgr Agnieszka Bednarska oraz mgr Anna Górska.

Nagrody dla uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe oraz Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie.