Głównej zawartości

Uczniowie   Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie uczestniczą w pracach Firmy Symulacyjnej utworzonej w ramach projektu „Szkolne biuro ćwiczeń”. W miniony weekend odbyły się zajęcia z księgowości oraz handlu. W ramach zajęć z handlu uczniowie odwiedzili Palarnię Kawy i Sklep Qualia  Caffe.

Firma Symulacyjna utworzona w ramach projektu zajmuje się handlem kawą i herbatą (profil działalności wybrali uczestnicy projektu) zajęcia w Qualii były ściśle związane z jej działalnością .
W pięknych wnętrzach (jak z Londynu, Nowego Jorku lub Sztokholmu), z bogatą ofertą handlową  oraz wyposażonych w profesjonalny sprzęt  uczestnicy przeszli mini szkolenie z technik sprzedaży, znajomości specyfiki sprzedawanego  towaru oraz niezwykle ważnego elementu  -  jego prezentacji.

Projekt „Szkolne biuro ćwiczeń” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Termin realizacji dla ucznia/uczestnika I tury:  listopad 2017 – czerwiec 2018 + staż zawodowy 1 miesięczny  w wakacje 2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, na kierunkach technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik organizacji reklamy.

Wsparcie dla uczniów i uczennic zaplanowane w projekcie zakłada doradztwo edukacyjno – zawodowe,  praktykę w firmie symulacyjnej, staże zawodowe, 
Projekt realizowany jest przy współpracy Szczecińskiej Agencji Artystycznej, która w ramach programu „Akademicki Szczecin”  przyzna dla uczestniczącej w projekcie młodzieży pulę biletów/kart wstępu do atrakcyjnych miejsc kultury i rozrywki w Szczecinie (teatr, muzeum, kino, koncerty itp.).

Fot. ZS Nr 2 w Stargardzie