Głównej zawartości

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Do zadań powiatu należy dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – ze środków finansowych PFRON.

Realizuje je właściwe dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej powiatowe centrum pomocy rodzinie (pcpr).

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne - stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, nie przekraczające kryterium dochodowego i jeśli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

1. WNIOSEK  O  DOFINANSOWANIE  ZAOPATRZENIA  W  SPRZĘT  REHABILITACYJNY

2. WNIOSEK  O  DOFINANSOWANIE  ZAOPATRZENIA  W  SPRZĘT  REHABILITACYJNY

(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych);

 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózki i inne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.).

WNIOSEK   O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PRZEDMIOTÓWORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Więcej informacji znajda Państwo na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.