Głównej zawartości


Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca ponieważ tego dnia w 1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego dot. projektu ustawy o ochronie praw konsumentów, w którym Prezydent USA sformułował 4 podstawowe prawa konsumentów:
  • *do informacji,
  • *do wyboru,
  • *do bezpieczeństwa,
  • *do reprezentacji.

Prezydent Kennedy powiedział wówczas: "KONSUMENCI TO MY WSZYSCY" i o tym należy pamiętać. Każdy z Nas jest konsumentem, więc dobrze znać nie tylko podstawowe prawa, ale także to,  gdzie można szukać  pomocy w ich egzekwowaniu.

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000.  Z tej okazji warto  przypomnieć, że zgodnie z art. 22(1)KC,  za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jak zatem z tego wynika,  konsumentem mogą być tylko osoby fizyczne. To znaczy, że z ochrony prawnej przewidzianej dla konsumenta nie mogą korzystać takie podmioty jak spółki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie  oraz   wspólnoty mieszkaniowe.

Dlatego też, zawierając umowę sprzedaży, warto zastanowić się, czy w tym konkretnym przypadku chronią nas przepisy przeznaczone dla obrotu konsumenckiego w razie dochodzenia roszczeń.

KORZYSTAJĄC Z OKAZJI,  WSZYSTKIM KONSUMENTOM  SKŁADAM  ŻYCZENIA  DOKONYWANIA  PRZEMYŚLANYCH ZAKUPÓW, ZWŁASZCZA, ŻE   KONSUMENT  DOKONUJĄC  ZAKUPU TOWARU BEZPOŚREDNIO W SKLEPIE NIE MOŻE  TEGO TOWARU  ZWRÓCIĆ, CHYBA ŻE  SPRZEDAWCA WYKAŻE DOBRĄ WOLĘ  PRZYJMUJĄC TOWAR.

Rzecznik Konsumentów - Edyta Domińczak