Drukuj
Kategoria: Rzecznik konsumenta
Odsłony: 9949
Poradnik praktyczny z dziedziny  stosowania  przepisów Ustawy  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjny i Polskim Biurze ubezpieczycielu Komunikacyjnych  oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowe konsekwencje związane z brakiem  obowiązkowego ubezpieczania  OC.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 110 ust. 1  ustawy o  ubezpieczeniach obowiązkowych, z chwilą wypłaty przez ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowania za nieubezpieczonego kierowcę, sprawca  szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczania obowiązkowego są obowiązani do zwrotu Funduszowi nie tylko spełnionego świadczenia, ale również poniesionych przez Fundusz kosztów.

Zgodnie z  obowiązującym przepisem przejściowym (art. 7 ust 2 Ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw,  który mówi, ze  postępowania dotyczące roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wszczęte i niezakończone przed dniem  wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się według przepisów dotychczasowych, natomiast  dla roszczeń i zdarzeń,  które wydarzyły się po  dniu 11 lutego 2012 będą miały zastosowane nowe przepisy. Mając na uwadze zasadę niedziałania prawa wstecz wydaje się, iż pod pojęciem „wszczęcia  postępowania" należy rozumieć zgłoszenie   roszczeń związanych ze zdarzeniami (także do zakładu ubezpieczeń, który dla potrzeb UFG ustala odpowiedzialność i wysokość odszkodowania), które miały miejsce  od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Kolejne istotne  zmiany ustawy  w następnym artykule.

Rzecznik Konsumentów - Edyta Domińczak  tel 91 4804842  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim, kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.