Głównej zawartości

Prezes platformy cyfrowej NC+ Julien Verley przeprasza Abonentów telewizji N i Cyfry+ za zamieszanie spowodowane zmianami wynikającymi z otrzymania nowych ofert. Reakcje konsumentów uświadomiły nowej platformie, że składane oferty i propozycje nie do końca są tym, czego oczekiwali z połączenia dwóch platform w jedną o nazwie NC+ skupiającą Abonentów w liczbie 2,5mln.

 

Wszyscy Klienci, którzy otrzymali oferty i podjęli decyzję o rezygnacji w marcu lub kwietniu 2013 r., mogą wycofać swoje wypowiedzenia do końca maja 2013r. ewentualnie skorzystać z rozszerzonej, bardziej przyjaznej oferty tego operatora. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z NC+. Należy dodać, że złożone rezygnacje są wiążące.

Natomiast Klienci, którzy proponowanych zmian i ofert nie otrzymali mają prawo pozostać na warunkach dotychczasowej umowy zawartej z telewizją N lub Cyfrą+ do końca okresu jej obowiązywania. W każdym czasie Abonent „enki” lub Cyfry+ może migrować do NC+ jeśli uzna, że nowe warunki tego operatora są korzystniejsze.

Klienci proszeni są jednak ostrożność w rozwiązywaniu umów i szczegółową ewentualną weryfikację nowych warunków umowy z nową platformą pod kątem wyboru oferty i kosztów związanych z infrastrukturą.

Zdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów decyzja Prezesa spowodowana była falą napływających rezygnacji i migracją Konsumentów do konkurencyjnych firm, jak również zainteresowaniem sprawą przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające bowiem uznano, że NC+ dopuściła się złamania dobrych obyczajów i przepisów poprzez między innymi niepozostawienie wyboru konsumentom.