Głównej zawartości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina konsumentom o określonych terminach reklamacji nieświeżej czy przeterminowanej żywności: paczkowanej  – w terminie 3 dni od chwili otwarcia, sprzedawanej luzem – 3 dni od momentu zakupu. Warto dodać, że towary kupione w promocji, a będące niezgodne z umową również podlegają reklamacji. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ponadto bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są również przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem telefonu 800 800 008. Poradnictwo konsumenckie w Polsce jest finansowane między innymi z budżetu UOKiK.
 

W okresie wakacyjnym biura podróży kuszą błogim wypoczynkiem pod palmami w towarzystwie egzotycznych drinków. Co zrobić, by wymarzony urlop nie okazał się pasmem rozczarowań, a powrót z zagranicznej wycieczki wypełniony był bagażem pozytywnych wspomnień? Rzecznik Konsumentów radzi, jak zaplanować urlop idealny. Oto praktyczne wskazówki w formie 10 konsumenckich przykazań.

Zdarza się, że nasza sytuacja finansowa może ulec czasowemu pogorszeniu i nie będziemy w stanie terminowo spłacać rat zaciągniętego kredytu. Jeśli coś takiego nastąpi, nie należy popadać w panikę, lecz szukać możliwych rozwiązań.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Edyta Domińczak, informowała użytkowników portalu internetowego „Pobieraczek.pl” o konsekwencjach zarejestrowania się i wyrażenia zgody na promocyjne – darmowe – pobieranie plików przez 10 dni.

Oferta portalu zachęcała do skorzystania przez okres 10 dni pobierania za darmo filmów, gier, programów, muzyki oraz innych.

1.Kogo nazywamy konsumentem ?
Konsumentem nazywamy osobę fizyczną, która zakupiła rzecz lub usługę u przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Jak zdefiniować konkurencję na rynku ?
Konkurencją na rynku jest rywalizacja przedsiębiorców sprzedających te same towary ?
3. Czy sprzedaż towaru przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej jest sprzedażą konsumencką?
Nie. Nie jest to sprzedaż konsumencka.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów chciałaby zwrócić uwagę i przestrzec konsumentów w zakresie dokonywania zakupu towarów po tzw. „okazyjnych cenach” , albo produktów wykazujących właściwości lecznicze.

Zbliża się okres przedświątecznych zakupów, dlatego też Rzecznik Konsumenta w stargardzkim Starostwie – Pani Edyta Domińczak, przypomina o prawach konsumenta i obowiązkach sprzedawcy, wynikających z zawierania umów kupna – sprzedaży. Przy umowie sprzedaży to zwykle konsument jest tą słabszą stroną, a przedsiębiorca nierzadko wykorzystuje, zresztą sprzecznie z prawem - niewiedzę kupującego. Niestety, klienci dają się oszukiwać, bo nie wiedzą, czego mogą wymagać od sprzedawcy i jakie mają prawa związane z dokonanym zakupem.

Na przełomie kwietnia i września 2008r. konsumenci korzystając z punktu Usługi finansowe „Partner” z siedzibą przy Oś. Zachód w Stargardzie wpłacali pieniądze na poczet swoich rachunków.
Pośrednik pobierał wpłaty z tytułu należności m. in. za czynsz, gaz, prąd, telefon i wynikających z umów o świadczenie usług przez operatora Vectra S.A., których nie odprowadzał na konta odbiorców.

1.    Konsument - konsumentem jest osoba zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
2.    Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
3.    Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

Od 26 lat, 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Termin obchodów, organizowanych tradycyjnie przez międzynarodową organizację reprezentującą interesy konsumentów - wiąże się z rocznicą przemówienia Johna F. Kennedy, ego, skierowanego w 1962 r. do amerykańskiego Kongresu. W tej przemowie po raz pierwszy zaakcentowano potrzebę ochrony praw konsumentów. Kennedy wypowiedział cztery podstawowe prawa konsumentów: prawo do bezpieczeństwa, rzetelnej informacji, do wyboru oraz prawo do bycia wysłuchanym.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KONSUMENTÓW - WSZYSTKIM KONSUMENTKOM I KONSUMENTOM POWIATU STARGARDZKIEGO - SKŁADA POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - EDYTA DOMIŃCZAK