Głównej zawartości

Herb Powiatu Stargardzkiego jest herbem jednopolowym umieszczonym na tarczy hiszpańskiej na srebrnym (białym) polu. W polu tym znajduje się czerwony wspięty gryf pomorski ze złotym dziobem i złotymi pazurami, na błękitnej rybie (szczupaku).

 

Symbolika

Godło wynika z historycznej przeszłości obszaru obecnego powiatu stargardzkiego oraz Pomorza. Czerwony gryf w srebrnym (białym) polu był od średniowiecza (XII wieku) znakiem Księstwa Szczecińskiego, a od XVI wieku po wprowadzeniu przez Bogusława X Wielkiego 9-polowego herbu Pomorza, symbolem całej zjednoczonej ziemi pomorskiej.

Błękitna ryba (szczupak) nawiązuje do licznych jezior rozmieszczonych wokół Ińska, Węgorzyna, Chociwla oraz samego Stargardu Szczecińskiego. Ryby występują dość powszechnie w heraldyce pomorskiej (najczęściej srebrne lub błękitne) określając zazwyczaj cechy charakterystyczne danych ziemi (jeziora, rzeki), bądź zajęcia ludności np. rybołówstwo.

Ustanowienie

13 października 1999 r. Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim ustaliła wzór herbu, który 10 stycznia 2000 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Heraldyczny Punkt Konsultacyjny przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Po pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej 23 lutego 2000 r. podczas obrad Rady Powiatu podjęło Uchwałę nr XVI/145/2000 ustanawiającą aktualnie obowiązujący herb Powiatu Stargardzkiego.

Zasady używania herbu Powiatu Stargardzkiego

Zgodnie z Uchwałą nr V/64/07 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2007 r. herb pełni funkcję symbolu lokalnego i znaku służącego promocji Powiatu Stargardzkiego. Może być wykorzystywany wyłącznie w sposób zapewniający należytą cześć, szacunek i powagę. Sposób używania albo wykorzystania herbu nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Powiatu.

Herb może być wykorzystywany i używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i z zachowaniem odpowiednich barw.

Herb Powiatu może być używany do celów związanych z realizacją zadań statutowych przez organy powiatu, wydziały, zespoły i stanowiska Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu, w tym służby, inspekcje i straże wchodzące w skład administracji zespolonej Powiatu.  

Bez zgody Rady Powiatu w Stargardzie herb może być używany tylko w przypadku, kiedy współorganizatorem danego przedsięwzięcia jest Powiat.

Za zgodą Rady Powiatu herb może być używaniu do celów:

  1. niekomercyjnych przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje i stowarzyszenie społeczno-kulturalne, charytatywne i oświatowe;
  2. komercyjnych, w szczególności w przypadku umieszczenia herbu na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczania w znaku towarowym lub usługowym (z zastrzeżeniem przypadków, w których Powiat jest współorganizatorem przedsięwzięcia)

Rada Powiatu może cofnąć wyrażoną zgodę, jeśli podmiot uprawniony wykorzystuje herb w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub wizerunek herbu rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w uchwale dotyczącej zasad używania Herbu Powiatu Stargardzkiego.  

Kolorystyka

Kolory obowiązujące w herbie wg palety:

 

 CMYK

 RGB

 czerwony 

 0;100;100;0 

 218;37;29 

 niebieski 

 100;0;0;0

 0;147;221 

 złoty 

 0;20;60;20

 192;160;98 

 czarny 

 0;0;0;100

 0;0;0