Drukuj
Kategoria: Kultura
Odsłony: 30749

2013 rok - Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR

12 marca 2013 r. Powiat Stargardzki podpisał z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR” realizowany jest od marca do grudnia 2013 r.

Powiat Stargardzki ma bardzo bogatą historię. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele reliktów przeszłości i wspaniałych zabytków. Na terenie Powiatu Stargardzkiego istnieje wiele miejsc, które trzeba odkryć na nowo, ponieważ są to miejsca historyczne, związane z bitwami, z narodzinami wybitnych ludzi czy po prostu legendami. Takim obszarem jest jezioro Miedwie, z którym związane są piękne legendy, spisane przez stargardzkiego folklorystę Otto Knopa, żyjącego w XIX wieku. Niestety dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców tych ziem jest mało rozpoznane, dlatego niezbędna jest promocja i popularyzacja legend nierozerwalnie związanych z tym największym jeziorem w kraju. Realizacja projektu przyczyniła się do zwrócenia uwagi na rangę historycznego miejsca, jakim jest Jezioro Miedwie. Spopularyzowała wspaniałe legendy i utrwaliła je w świadomości mieszkańców Powiatu, odkryła na nowo już często zapomniane elementy dawnego folkloru, który dzięki realizacji projektu stanie się przedmiotem promocji kulturalnej, turystycznej a także edukacyjnej.

W celu promocji dziedzictwa kulturowego, a także integracji lokalnej społeczności oraz regionalnych produktów projekt składał się z kilku działań:

1) KONKURS PLASTYCZNY pt. „TAJEMNICE JEZIORA MIEDWIE”

Konkurs adresowany był do szkół podstawowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania (6 gmin: Kobylanka, Stargard, Stara Dąbrowa, Suchań, Marianowo, Chociwel) na najciekawszą legendę związaną z jeziorem Miedwie (prace plastyczne oraz opisana legenda). Do oceny prac zostało powołane jury, które wybierało 15 prac, które następnie wydrukowane zostały na planszach. Najlepsze trzy prace zostały nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się na scenie amfiteatru w Morzyczynie podczas pikniku rodzinnego. Wystawa prac będąca pokłosiem konkursu prezentowana była podczas ww. imprezy, w Starostwie Powiatowym, w siedzibach gmin na terenie LGD oraz w szkołach.

2) WYDANIE DRUKIEM MAPY Z HISTORYCZNYMI MIEJSCAMI

W celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego Powiatu Stargardzkiego wydana została mapa powiatu stargardzkiego z najciekawszymi zabytkami oraz z wyodrębnionym obszarem LGD, gdzie naniesione zostały miejsca historyczne oraz związane z legendami. Na mapie znalazły się także opisy wybranych najciekawszych zabytków oraz miejsc historycznych.

3) ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO „ZACZAROWANE MIEDWIE”

Impreza odbyła się 25. maja 2013 r. nad jeziorem Miedwie, w amfiteatrze w Morzyczynie. Podczas imprezy przygotowane zostało przedstawienie muzyczno-cyrkowe związane z legendami o Miedwiu oraz wiele innych ciekawych atrakcji, m.in.: pokaz iluzjonistyczny, żonglowania i jazdy na monocyklu, dmuchańce, szczudlarz, malowanie buzi, gry i konkursy dla dzieci. Do udziału w pikniku zaproszone zostały stowarzyszenia, które zapromowały m.in. lokalne produkty.

Piknik miał na celu integrację lokalnej społeczności, wymianę doświadczeń oraz prezentację i promocję lokalnych produktów. Przyczynił się także do promocji i edukacji historycznej, a co za tym idzie do uświadomienia mieszkańcom jakie cenne dziedzictwo kulturowe jest w ich zasięgu.

 

2014 – projekt „Nasze dziedzictwo obiektywnie - warsztaty fotograficzno- dziennikarskie”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt dotyczył organizacji warsztatów dziennikarskich i fotograficznych dla młodzieży gimnazjalnej oraz stworzenia Wirtualnego Przewodnika Turystycznego Powiatu Stargardzkiego. Do udziału w niniejszym projekcie zaproszona została młodzież z Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński.

Warsztaty dziennikarskie składały się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych fotograficznych. Zadaniem ich było rozwijanie zainteresowań dziennikarskich,  inspirowanie do aktywności twórczej, pogłębianie wiedzy na temat rzemiosła  dziennikarskiego, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauki odpowiedzialności i pracy w zespole. Warsztaty fotograficzne w terenie prowadził specjalista w dziedzinie fotografii. Młodzież podczas wyjazdów plenerowych sfotografowała zabytki w: Kunowie - Kościół pw. MB Królowej Polski, Grzędzicach - Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Żarowie - Most kratownicowy kolei wąskotorowej, Małkocinie - Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca oraz pałac, Sownie - Kościół pw. św. Marii Magdaleny, Nowej Dąbrowie - Kościół pw. MB Pocieszenia, Chociwlu - Kościół pw. MB Bolesnej, Pęzinie - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP oraz zamek, Suchaniu - Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy, Marianowie  - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz klasztor.

W celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego powiatu stargardzkiego wykonany został Wirtualny Przewodnik Turystyczny Powiatu Stargardzkiego, który został umieszczony na stronie www.powiatstargardzki.eu. Do stworzenia wirtualnego powiatu wykorzystane zostały opisy zabytków oraz fotografie powstałe podczas wyjazdów młodzieży w teren. Dzięki pracy młodzieży uzupełnionej przez firmę, która wykonała panoramy do miejscowości objętych projektem, zostały stworzone wirtualne spacery po ww. obiektach zabytkowych. Są to najciekawsze i najcenniejsze kulturowo obiekty na terenie LGD.
Prezentowana była także wystawa fotograficzna dotycząca zabytków powiatu stargardzkiego prezentująca najlepsze i najciekawsze prace młodzieży.

Ww. przedsięwzięcie miało na celu promocję dziedzictwa kulturalno – historycznego powiatu stargardzkiego oraz upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym na terenie LGD WIR.

 

2014 – projekt „(Nie)znane historie – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu:

- opracowano i wydano książkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży pt. „(Nie)znane historie”, w której znaleźć można ciekawostki oraz informacje na temat przeszłości i zabytków gmin zamieszkiwanych przez uczniów. Egzemplarze trafiły do uczestników projektu oraz bibliotek szkół szkolnych i gminnych, a także Centrum Informacji Turystycznej, Muzeum Archeologiczno-Historycznego i Książnicy Stargardzkiej;

- przeprowadzono lekcje muzealne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu sześciu gmin: Stargard Szczeciński , Stara Dąbrowa, Marianowo, Kobylanka, Suchań, Chociwel. Łącznie działaniami projektu objętych zostało 700 dzieci z 14 szkół. Uczestnicy zwiedzali także wystawy muzealne znajdujące się na Rynku Staromiejskim i Bastei, gdzie, dzięki nowoczesnemu podejściu do edukacji muzealnej, mogły uczestniczyć w nowatorskim przeżywaniu historii dotyczącej ziemi, na której mieszkają. Oryginalne eksponaty w otoczeniu hologramów, animacji oraz towarzyszącym im efektów dźwiękowych, pozwoliły na zwiększenie wiedzy i budzenie tożsamości z dziedzictwem kulturowym powiatu stargardzkiego.