Głównej zawartości

W roku 2014 Starostwo Powiatowe realizowało projekt pod nazwą: „Nasze dziedzictwo obiektywnie – warsztaty fotograficzno-dziennikarskie - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”

Projekt dotyczył organizacji warsztatów dziennikarskich i fotograficznych dla młodzieży gimnazjalnej oraz stworzenia Wirtualnego Przewodnika Turystycznego Powiatu Stargardzkiego. Do udziału w niniejszym projekcie zaproszona została młodzież z Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński.

Warsztaty dziennikarskie składały się z 6 zajęć teoretycznych oraz z 4 zajęć praktycznych fotograficznych. Warsztaty dziennikarskie prowadziła specjalistka w dziedzinie dziennikarstwa – redaktor Emilia Chanczewska-Drążek z „Głosu Szczecińskiego”, która miała zadanie rozwijania zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pogłębianie wiedzy na temat rzemiosła dziennikarskiego, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauki odpowiedzialności i pracy w zespole.

Warsztaty fotograficzne prowadził fotografik w terenie - specjalista w swojej dziedzinie Tadeusz Surma. Młodzież podczas 4 wyjazdów plenerowych do miejscowości na obszarze 6 gmin LGD (Stargard, Stara Dąbrowa, Marianowo, Kobylanka, Suchań, Chociwel) sfotografowała zabytki:

- Plener I:

KUNOWO gm. Kobylanka - Kościół pw. MB Królowej Polski

GRZĘDZICE gm. Stargard - Kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła

ŻAROWO gm. Stargard-Most kratownicowy kolei wąsk.

- Plener II

MAŁKOCIN gm Stargard- Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca oraz pałac

SOWNO gm. Stargard-Kościół pw. św. Marii Magdaleny

NOWA DĄBROWA gm. Stara Dąbrowa - Kościół pw. MB Pocieszenia

- Plener III

CHOCIWEL gm. loco - Kościół pw. MB Bolesnej

PĘZINO gm. Stargard -Kościół pw. Wniebowzięcia NMP oraz zamek

- Plener IV

SUCHAŃ gm. loco - Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy

MARIANOWO gm. loco - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz klasztor

W celu popularyzacji dziedzictwa kulturowego powiatu stargardzkiego wykonany zostanie także Wirtualny Przewodnik Turystyczny Powiatu Stargardzkiego, który zostanie umieszczony na stronie www.powiatstargardzki.eu. Do stworzenia wirtualnego powiatu wykorzystane zostaną opisy zabytków oraz zdjęcia powstałe podczas wyjazdów młodzieży w teren. Dzięki pracy młodzieży uzupełnionej przez firmę, która wykona panoramy do miejscowości objętych projektem, zostaną stworzone wirtualne spacery po ww. obiektach zabytkowych. Są to najciekawsze i najcenniejsze kulturowo obiekty na terenie LGD.

Ww. przedsięwzięcia mają na celu promocję dziedzictwa kulturalno – historycznego powiatu stargardzkiego, integrację młodzieży poprzez współpracę podczas warsztatów dziennikarskich oraz upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym na terenie LGD WIR.