Drukuj
Kategoria: Powiat
Odsłony: 36469

Powiat Stargardzki ma do zaoferowania niepospolite walory, które wynikają z jego położenia geograficznego. Granice powiatu obejmują równiny: Pyrzycko-Stargardzką, Nowogardzką oraz Pojezierze Ińskie. We wschodniej części powiatu znajduje się Iński Park Krajobrazowy. Na zachód od Stargardu rozciąga się piąte co do wielkości jezioro w Polsce – Miedwie, a w gminie Kobylanka - południowa część Puszczy Goleniowskiej. Ukształtowany działalnością lądolodu skandynawskiego krajobraz jest bardzo urozmaicony. Można tu podziwiać ciągnące się równoleżnikowo pasma wzgórz na Wyżynie Ińskiej, z których najwyższe - Góra Głowacz, wznosi się na wysokość 180 m n.p.m. Rzeźbę powierzchni urozmaicają doliny rzek: Ina, Krąpiel, Krępa, Mała Ina, Pęzinka.

Fot. Tomasz Burakowski

Na terenie powiatu jest wiele malowniczych zakątków. Miejscem, które warto zobaczyć jest Iński Park Krajobrazowy utworzony w 1981 roku, obejmujący pow. ok. 18 000 ha i otulinę o pow. ok. 26 000 ha, w którym znajduje się także kilka rezerwatów przyrody:

• „Głowacz” – rezerwat leśny o pow. 78,7 ha, chroniący krajobraz polodowcowy ,
• „Kamienna Buczyna” o pow. 15,27 ha i „Wyspa Sołtyski” o pow. ca 22, 9 ha - utworzone dla ochrony buczyny,
• „Bórbagno Miałka” - ochrona boru bagiennego, pow. 34,2 ha,
• „Krzemienne Źródliska” - zachowanie kompleksu bagiennych lasów o charakterze źródliskowym, pow. ca 76 ha.
 
Znajduje się tutaj 18 jezior o powierzchni powyżej 5 ha i 45 mniejszych. Największym akwenem jest jezioro Ińsko o powierzchni 596 ha, niezwykle urokliwe połączenie pięciu rynien otoczonych wzniesieniami, z trzema wyspami - największa z nich, będąca rezerwatem przyrody Wyspa Sołtyski, zajmuje około 20 ha. Park obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Ińskiego. Flora Ińskiego Parku Krajobrazowego liczy około 700 gatunków roślin naczyniowych. Oznacza to, że spotkać tu można 1/3 roślin występujących w Polsce. W licznych jeziorach żyją rzadkie gatunki ryb, takie jak sieja i sielawa. Na terenie parku występują niezwykle korzystne warunki życia dla płazów i gadów. Park jest ostoją ptaków o randze europejskiej oraz obszarem specjalnej ochrony ptaków Europejskiej Sieci Natura 2000. Stwierdzono, iż do lęgów na Pojezierzu Ińskim przystępują 142 gatunki ptaków.

Poza Ińskim Parkiem Krajobrazowym dla ochrony wartości przyrodniczych w powiecie wyodrębniono rezerwaty przyrody:
 • „Gogolewo” – o pow. 3 ha. Obszar łąk w dolinie rzeki Krąpiel. Stanowiska pełnika europejskiego i in. rzadkich gatunków roślin na łąkach rdestowo-ostrożeniowych,
• „Ozy Kiczarowskie” – wał ozowy – twór geologiczny powstały w trakcie wycofywania się lodowca, o pow. 4,7 ha. Zlokalizowany na płn.-wsch. od Stargardu, przecina go droga Stargard-Chociwel,
• „Dęby Sądowskie”- fragment lasu grądowego z pomnikowymi okazami dębów i stanowiskami roślin chronionych m.in. storczyków w runie, pow. ca 3 ha.

Fot. Lidia Kasicka

Na ziemi stargardzkiej jest również wiele innych uroczych miejsc, jak choćby malownicza dolina rzeki Krąpieli o typowo górskim charakterze, z głęboko wciętym i krętym korytem. Zbocza doliny mają różne nachylenie, a ich wysokość sięga nawet 16 metrów. Na niewielkiej powierzchni występuje duże bogactwo flory i fauny a obfitość gatunków sprawia, że jest to jeden z najbardziej interesujących obszarów przyrodniczych na Pomorzu Zachodnim.

Piękne tereny znajdziemy także na obszarze gminy Stara Dąbrowa i w gminie Dolice, bogatej w kompleksy leśne. Przepływająca tędy Mała Ina należy do przyjemnych tras spływów kajakowych. Podobnymi walorami odznacza się gmina Marianowo, położona w dorzeczu trzech rzek: Krąpieli, Krępy i Dołżnicy. Bogate w runo leśne i zwierzynę łowną lasy porastają także znaczne obszary gminy Suchań.

Fot. Ewa Januszkiewicz