Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 4898

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych  w art.3 ust.3 do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2014 r. w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki. Procedury konkursowe dotyczyć będą sfery określonej w art. 4 ustawy tj. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie kandydatów do dnia 25 lutego 2014 roku. Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób:

 

W wypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panią Izabelą Kowalską tel. 91 4804888.

Formularz w załączeniu.

Attachments:
Download this file (formularz.doc)Formularz[ ]30 kB