Drukuj
Kategoria: OGŁOSZENIE - RÓŻNE
Odsłony: 4582

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 2628/14 z dnia 13 marca 2014 r., unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Stargardzkiego oraz na ich rzecz, tj.: upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie koszykówki - organizacja, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach sportowych.

 

Unieważnienie nastąpiło zgodnie z art.18 a ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do otwartego konkursu ofert nie złożono żadnej oferty.