Głównej zawartości

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 2641/14 z dnia 20 marca 2013 r. wybrano ofertę: Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy Os. Zachód B15, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństwa, w tym rozpowszechnianie zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie - zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży pn. ”Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży”.

 Na realizację zadania przyznane zostały środki publiczne w wysokości 14 000 zł.