Głównej zawartości

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dozoru pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie Szczecińskim, dz. 13/6.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00012.pdf)Treść ogłoszenia[ ]2161 kB

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Treść ogłoszenia[ ]1649 kB

Uchwałą nr XI/140/15 Rada Powiatu Stargardzkiego w dniu 25 listopada 2015 r. uchwaliła Program współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Program określa zasady współpracy, obszary zadań priorytetowych oraz planowaną wysokość środków na realizację zadań publicznych na przestrzeni 2016 r.

Attachments:
Download this file (PROGRAM NA 2016.pdf)Program na 2016 r.[ ]3294 kB

Zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Nr 581/15 z dnia 6 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2016 r.  przeprowadził konsultacje „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”

Attachments:
Download this file (INFORMACJA o wynkach konsultacji.doc)informacja[ ]28 kB

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Informacja w załączniku.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Ogłoszenie[ ]142 kB

Informacja o złożeniu oferty 2015.

Attachments:
Download this file (Informacja o złożeniu oferty 2015.doc)Informacja[ ]25 kB
Download this file (Warsztaty 50+.pdf)Warsztaty1[ ]3331 kB
Download this file (Warsztaty ADHD.pdf)Warsztaty2[ ]3790 kB

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 września 2015 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do zapoznania się z projektem programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś- termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Attachments:
Download this file (rys_-_formularz_uwag.doc)Formularz[ ]36 kB
Download this file (środowisko.pdf)Projekt[ ]699 kB

W związku z kończącymi się pracami nad sporządzeniem projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Iny wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza zainteresowane strony do udziału w procesie konsultacji społecznych tych dokumentów, które odbędą się 16.09.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej.

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod nazwą „Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2015-2019”.