Głównej zawartości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie dokumentacji geodezyjno–prawnej w zakresie podziału nieruchomości w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku Storkowo - Ginawa, odcinek I od km 7+445 do km 10+316, polegająca na budowie ścieżki rowerowej.

Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu.

Attachments:
Download this file (OFERTA.doc)OFERTA.doc[ ]26 kB
Download this file (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]1255 kB

Zarząd Powiatu Stargardzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatów do składu komisji konkursowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy boisk I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie".

Attachments:
Download this file (inf o wyniku post.pdf)inf o wyniku post.pdf[ ]227 kB

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji boisk I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” oraz „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie”.

Attachments:
Download this file (wyniki post.pdf)Wyniki postępowania[ ]289 kB

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” oraz „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie”.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00014.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]1432 kB

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Attachments:
Download this file (rozstrzygnięcie OIK.pdf)Ogłoszenie[ ]205 kB