Głównej zawartości

Zawiadamianie dotyczące postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie”.

Attachments:
Download this file (Zawiadomienie.doc)Zawiadomienie.doc[ ]23 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie".

Attachments:
Download this file (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]5222 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie".

Attachments:
Download this file (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]3951 kB
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik nr 1[ ]581 kB
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik nr 2[ ]290 kB
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik nr 3[ ]3982 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie – etap II – wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni”.

Attachments:
Download this file (inf o wyniku post.pdf)Informacja[ ]103 kB

Zaproszenie do składania ofert.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Zaproszenie[ ]1385 kB

Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” oraz „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie”. Informacja w załączniku.

Attachments:
Download this file (informacja o wyniku.pdf)informacja o wyniku.pdf[ ]168 kB

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy,  że  Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia” z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Gdańskiej 4, złożyła ofertę w trybie art. 19a ww. ustawy proponując realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży pn.: „Szkoła dla Rodziców”- warsztaty treningowe dla rodziców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD.

Attachments:
Download this file (OFERTA FUNDACJA PRACOWNIA.pdf)OFERTA FUNDACJA PRACOWNIA.pdf[ ]4059 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie oraz adaptacji części pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Attachments:
Download this file (doc10506520160408080904.pdf)Ogłoszenie[ ]4157 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na ochronę fizyczną pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Attachments:
Download this file (inf o wyniku.pdf)Informacja[ ]196 kB

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. podjęcia współpracy w zakresie odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Informacja w załączniku.

Attachments:
Download this file (inf o wyniku.pdf)Ogłoszenie[ ]75 kB