Głównej zawartości

Zarząd Powiatu Stargardzkiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi, polegającej na obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie, przy ulicy Okulickiego dz. 13/6”, wybrano ofertę Wykonawcy – Agencji Usługowo-Handlowej BEST Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Czarnieckiego 28/1/A. Pełna treść ogłoszenia  - w załączniku.

Attachments:
Download this file (wynik - obsluga pojazdow.pdf)wynik - obsluga pojazdow.pdf[ ]90 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do współpracy w zakresie odbioru - skupowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny przez jednostki organizacyjne.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Treść ogłoszenia[ ]848 kB

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy,  że  Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Warszawskiej 16, złożyło ofertę w trybie art. 19a ww. ustawy proponując realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: „Zwiększenie wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu.”

Attachments:
Download this file (OFERTA STOWARZYSZENIE ALA 2016.pdf)Oferta[ ]3807 kB

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie, przy ulicy Okulickiego dz. 13/6.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Ogłoszenie[ ]2135 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Attachments:
Download this file (inf. o wyniku - nadzor nad lasami.pdf)Informacja[ ]94 kB

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi dozoru pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Okulickiego dz. 13/6”.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Treść informacji[ ]95 kB

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dozoru pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów zlokalizowanym w Stargardzie Szczecińskim, dz. 13/6.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00012.pdf)Treść ogłoszenia[ ]2161 kB

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Attachments:
Download this file (Załącznik bez tytułu 00004.pdf)Treść ogłoszenia[ ]1649 kB

Uchwałą nr XI/140/15 Rada Powiatu Stargardzkiego w dniu 25 listopada 2015 r. uchwaliła Program współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Program określa zasady współpracy, obszary zadań priorytetowych oraz planowaną wysokość środków na realizację zadań publicznych na przestrzeni 2016 r.

Attachments:
Download this file (PROGRAM NA 2016.pdf)Program na 2016 r.[ ]3294 kB

Zgodnie z warunkami określonymi w uchwale Nr 581/15 z dnia 6 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego w dniach od 6 listopada do 13 listopada 2016 r.  przeprowadził konsultacje „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”

Attachments:
Download this file (INFORMACJA o wynkach konsultacji.doc)informacja[ ]28 kB