Głównej zawartości

W dniach od 14-18 września 2009 r. do województwa zachodniopomorskiego przybyli ukraińscy samorządowcy. Oprócz zajęć w Instytucie Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Ukrainy odwiedzili jeszcze gminy i powiaty naszego województwa, zaznajamiając się z praktycznym funkcjonowaniem struktur miejscowego, polskiego samorządu.

Podczas pobytu w jednostkach samorządowych, z którymi nawiązana jest współpraca, kilkuosobowe delegacje samorządowców odwiedzały przede wszystkim domy pomocy społecznej, obiekty sportowe, szkoły, ośrodki kultury, nadleśnictwa, domy dziecka, wiejskie świetlice, zakłady przemysłowe, gospodarstwa agroturystyczne, elektrownie zasilane naturalnymi źródłami energii, urzędy pracy. Delegacje ukraińskie poznały wiele zabytków architektonicznych oraz miejsc wypoczynku mieszkańców zwiedzanych terenów.


16 września, w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie został podpisany List Intencyjny dotyczący współpracy międzynarodowej w ramach Projektu „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy” pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Sarneńską Rejonową Administracją Państwową (Ukraina). List podpisali Starosta Stargardzki – Waldemar Gil i Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Sarneńskiej Rejonowej Administracji Państwowej – Serhij Potapowycz. Kolejnym krokiem, zmierzającym do zacieśnienia stosunków polsko-ukraińskich, będzie podpisanie umowy o współpracy.

Opracował: K. Szypowski