Głównej zawartości

Iwona Wiśniewska – od 26 kwietnia 2017 roku Starosta Stargardzki; urodzona 01.09.1967 r., wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, politologia i nauki społeczne, spec. socjologia – magister.

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

  • Instytut Kształcenia Nauczycieli we Wrocławiu – kwalifikacje pedagogiczne;
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług, Instytut Transportu i Logistyki w Szczecinie – studia podyplomowe – zarządzanie projektami europejskimi;
  • Polskie Centrum Mediacji w Warszawie – szkolenie dla mediatorów;
  • Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich, Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – studium zarządzania zasobami ludzkimi – menadżer zasobów ludzkich;
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie – szkolenie: likwidacja, przekształcenie i zmiany organizacyjne jednostek oświatowych.

Przebieg kariery zawodowej i samorządowej:
1986-1987 – Jednostka Wojskowa w Witkowie
1987-1988 – Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu
1993-1995 – Nordex Stargard Ltd. Spółka z o. o.
1995- 1999 – Dutch Farmers Sp. z o.o. w Stargardzie
2011-2014 – Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego
2014-2017 - Wicestarosta

od 2017 - Starosta Stargardzki